Intuïtie, de onuitputtelijke bron van innerlijke kracht