Hoe filter je wat belangrijk is en wat niet? Copy

Je hebt de vorige opdracht kunnen laten bezinken, nu ga je er mee verder. Vlak voordat je de vorige opdracht hebt weggelegd heb je opgeschreven wat opvallend voor je was en wat belangrijk. Dit kunnen hele zinnen zijn, losse woorden of karakteristieken. Nu ga je dit distilleren en ordenen.