Opdracht 2 – Bevrijding

Hoe was dit voor je? Simpel? Lastig? Bevrijdend? Een opdracht als deze kan van alles met je doen en de uitkomst is ook voor iedereen anders.

Oké, lees terug wat je hebt opgeschreven. Wat valt je op? Ontdek je een rode draad? Zijn er een paar sleutelwoorden die je er meteen uitpikt? Omcirkel wat je opvalt of waarvan je vindt dat het belangrijk is en haal het uit de tekst. Je gaat nu een definitie schrijven van wat vrijheid betekent voor jou. Geïnspireerd op de uitkomsten van opdracht 1, maar dan korter en concreet.

  1. Pak pen en papier
  2. Schrijf in maximaal 5 regels een definitie van vrijheid (hier is geen tijd aan gebonden).
  3. Begin met dezelfde woorden: Vrijheid is voor mij…

We zijn ontzettend benieuwd naar wat vrijheid voor je betekent. 

En ben je benieuwd naar wat vrijheid betekent voor anderen? Dat lees je hier.