Opdracht 4 – Eye-opener?

Je hebt nu alle opdrachten gedaan. Wat doet het met je? Wat ervaar je? Valt je iets op? Heb je iets ontdekt? Schrijf het kort uit voor jezelf. Je gevoelens en gedachten hierover, je ervaringen, zijn heel vormend voor hoe je social media benaderd. Hier inzicht in hebben verandert van alles.