REVERSED AWKWARDNESS (NORMALISATIE EN VERVREEMDING)