Wat heb je nodig voor deze opdracht? Copy

  • 1 vel A3 papier
  • Een pen of stift
  • Een stapel post-its.u00a0 Heb je die niet? Het is handig, maar het kan ook zonder.)
  • De 5 vellen A3 papier van de vorige opdracht.
  • Leg alleen het vel papier waarop staat u2018Dit ben ik en dit is wat ik doeu2019 weg, de andere 4 heb je nodig.
  • Het vel A4 papier van de vorige opdracht waarop je als laatste hebt opgeschreven wat je opvalt en belangrijk vindt.
B-Business - Opdracht afbeelding