Wat opdrachtgevers echt willen Copy

Je hebt onderzocht wat je zelf graag wilt. Dat is nodig, maar het is nog niet genoeg om je werk vorm te kunnen geven. Om een gewilde virtual assistant te zijn en precies zoveel werk te hebben als je nodig hebt om je doel te behalen moet je namelijk ook weten wat de ondernemers waarmee je wilt samenwerken nodig hebben. Je kunt namelijk alleen een onderneming opbouwen als je iets aanbiedt wat anderen nodig hebben. Dat betekent dus ook dat als je iets aanbiedt wat je zelf vreselijk leuk vindt maar waar niemand op zit te wachten je niet meer hebt dan een hobby en geen business.

Elke ondernemer heeft specifiek iets anders nodig, maar ervaring wijst uit dat er een aantal behoeften zijn die keer op keer weer naar boven komen. We hebben ook ontdekt dat er verschillende typen ondernemers zijn en dat de behoeftes verschillen per type ondernemer. Voordat we daar op in gaan willen we je iets belangrijks meegeven. Iets wat aan de basis ligt van het perfect kunnen inspelen op vraag en aanbod, namelijk dit:

Geen enkele ondernemers wordt ‘s ochtends wakker en denkt ‘ik heb een virtual assistant nodig’. Een ondernemer wordt ‘s ochtends wakker en denkt ‘ik heb een probleem en ik heb een oplossing nodig’.u00a0

Als virtual assistant bied je een oplossing voor een probleem. Als een ondernemer zichtbaarder wil worden op social media bijvoorbeeld, maar dat zo lastig vindt dat hij het maar vooruit blijft schuiven om dit aan te pakken dan is dat een probleem. Als virtual assistant kun je de oplossing bieden door bijvoorbeeld de social media accounts van de ondernemer te gaan beheren en aan de hand van een vooraf opgezette social media strategie aan zijn zichtbaarheid werken. Als een ondernemer een website nodig heeft, maar geen idee heeft hoe ze dat moet bouwen dan is dat een probleem. Als virtual assistant kun je de oplossing bieden door iemand te zoeken die de website bouwt. Als een ondernemer de hele dag van hot naar her rent, ontzettend druk is en daardoor geen tijd heeft om een leuk restaurant uit te zoeken voor een afspraak die avond, dan is dat een probleem. Als virtual assistant kun je dit overnemen.

Er zijn ontzettend veel problemen, groot en klein, waar ondernemers mee worstelen en die jij als virtual assistant kunt oplossen. In de praktijk is alles terug te brengen naar de volgende drie problemen:

  • Geen tijdu00a0
  • Geen kennisu00a0
  • Geen zin

Als virtual assistant kun je een ondernemer uit de brand helpen door je tijd en kennis in te zetten. Iedereen heeft kennis die een grote groep anderen niet heeft, dus er zal altijd iemand zijn die jouw kennis nodig heeft. Daarnaast vind iedereen andere dingen leuk, dus als een ondernemer ergens geen zin in heeft kun jij dat oppakken als je het wel leuk vindt.

Als je de juiste ondernemers uitzoekt om mee samen te werken zal je dus altijd geld kunnen verdienen. Dit benadrukt weer het belang van weten wie je bent, weten wat je wilt en weten wat anderen nodig hebben.